VERGİ
AVANTAJLARI

SATIN ALMA KİRALAMA
Satınalmada KDV indiriminden yararlanılamamakta, ödenen KDV bir maliyet unsuru olarak gider kabul edilmektedir. Kiralamaya konu araçların kira faturalarına yansıyan KDV tutarlarının tamamı KDV indirimden yararlanabilmektedir.
Satınalmada değişken oranlarda ÖTV ödenmektedir. Kiralamada ÖTV ödemesi söz konusu değildir.
Satınalmada dönemsel ödenen MTV "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler"den olduğu için gider gösterilemez. Kira süresince ödenecek MTV tutarları kira bedeli içinde hesaplandığından, gider kalemlerinde gösterilebilmektedir

KDV Yönünden :

Şirket araçları satın alınırken ödenen KDV gidere yazılamazken, kiralamada bu bedel kira tutarı içerisinde olduğundan gidere yazılabilir.

MTV Yönünden :

Şirket araçları için ödenen MTV kanunen kabul edilmeyen gider olurken kiralamada bu tutar kira faturası içerisinde olduğundan gidere yazılabilmektedir.